تکنیک های درمانی پیشرفته  اعتياد

داشتن استرس در زندگی امری بدیهی و آشکار است و همه ما می‌دانیم مهمترین دلیلی که بسیاری از افراد را به سمت مصرف مواد مخدر سوق میدهد، همین استرسی است که بر زندگی حاکم است. ما در کمپ ترک اعتیاد خصوصی جمشیدیه به بیماران خود نحوه مقابله با استرس های روزانه زندگی را می آموزیم تا به جای روی آوردن به مواد مخدر، از مکانیسم های مقابله ای آموخته شده استفاده کنند. زندگی بهتر از اینجا شروع می شود:

 تکنیک های درمانی پیشرفته  اعتياد

کمپ ترک اعتیاد خصوصي، با به خدمت گرفتن کادر درمانی متخصص و روانپزشک ترک اعتیاد با آغوش گرم از بیماران خود مراقبت می کند. کمپ ترک اعتیاد خصوصی  فعالیت هایی از قبیل یوگا و مدیتیشن به کاهش استرس و ایجاد آرامش شما و عزیزانتان کمک خواهد کرد و ذهن و بدن را به یکدیگر نزدیک می کند. این نوع درمان جامع به شما این امکان را خواهد داد تا از محیط اطراف خود و اینکه چه کسی هستید آگاه شوید.

 تکنیک های درمانی پیشرفته  اعتياد

کمپ ترک اعتیاد خصوصی

کمپ ترک اعتیاد خصوصی با مجوز سازمان بهزیستی، بهترین مرکز ترک اعتیاد و توانبخشی در ایران است که برنامه های درمانی متمایزی را برای اختلالات سلامت روان و اعتیاد ارائه می دهد. تلاش کمپ ترک اعتیاد خصوصي بر این امر متمرکز است که افرادی که با اعتیاد به الکل، اعتیاد به مواد مخدر، تروما، افسردگی، اضطراب، فرسودگی شغلی و تشخیص دوگانه دست و پنجه نرم می کنند، بهبود یافته و به امید آینده ای روشن به آغوش گرم خانواده خود برگردند. در کمپ ترک اعتیاد خصوصي، به دور از محرک های روزانه خود، آماده خواهید شد تا از مزایای درمانی پیشرفته غربی و همچنین شیوه های سنتی سلامتی آسیایی بهره مند شوید.

رویکرد درمانی جامع کمپ ترک اعتیاد خصوصی این گونه است که اهداف کلی شما را در نظر می‌گیرد که شامل مشکل فعلی شما، مسائل اساسی، تجربیات گذشته، روابط، محیط و پویایی خانواده و مشکلات مرتبط با اعتیاد شما را به طور اساسی مورد بررسی قرار می دهد. حتی اگر در گذشته نسبت به درمان مقاومت نشان داده اید، اعتقاد ما بر این است که با دریافت درمان شخصی مفید و موثر، تحولی عمیق فراتر از تصور را تجربه خواهید کرد.

از لحظه ای که قدم به کمپ ترک اعتیاد خصوصي میگذارید، به مراقبت های دلسوزانه، جامع و مشارکتی متصل می شوید که با نیازهای فردی شما مطابقت دارند. کمپ ترک اعتیاد خصوصي یک رویکرد جامع ارائه می دهد و مشکلات جسمی و ذهنی شما از جمله درمان مشکلات روانپزشکی زمینه ای که اغلب با اعتیاد مرتبط است را مورد بررسی قرار می دهد. بیمار تنها کسی نیست که تحت تأثیر اعتیاد قرار می گیرد. خانواده فرد مبتلا به  اعتیاد نیز تحت تاثیر رفتارها و مشکلات او قرار می گیرند. آنها در کمک به بیمار برای دستیابی به بهبودی پایدار نقش مهمی را ایفا می کنند. با این وجود، آنها هم نیاز به حمایت دارند.